اطلاعات واحد فروش

شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۰۴۹۰۰ (خط ویژه)

مدیر فروش : آقای توکلی  ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۹

کارشناس فروش : خانم علیدادی  ۰۹۱۰ ۹۱۰۹۱۰۴۷

کارشناس فروش : آقای رضایی  ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۹

کارشناس فروش : خانم بابایی ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۵