بازرگانی مدرن تجارت در سالهای گذشته تلاشهای شایانی را جهت تامین ورقهای پلیمری صنعت ساختمان کشور داشته است این مجموعه در برنامه توسعه خود با توجه به سند چشم انداز شرکت صادرات انواع ورقهای پلیمری صنعت ساختمان و همچنین فروش ورقهای ساندویج پانل مورد استفاده در صنعت سوله سازی و در سرد خانه و کلین روم  را در بازار داخلی و صادراتی در دستور کار قرار داده است.
مدیران و کارمندان بازرگانی مدرن تجارت با پشتکار.کار علمی و تلاش صادقانه در سال های اخیرعلی رغم مشکلات اقتصادی موفقیت های خوبی در زمینه توسعه بازارها و توسعه کالاهای خود داشته است.
نگاه مدیر عامل و مدیران ارشد و پرسنل این مجموعه ، نگاهی روبه رشد و تعالی می باشد و بر این باوریم که توسعه پایدارجزء با استعانت از خداوند متعال و اتکا برمنایع انسانی توانمند و مجرب محقق نخواهد گردید و در این راستا تلاش در جهت مشتری مداری و ارتقاء خدمات ارائه شده به مشتریان ، رضایت کارمندان و فعالیت های پژوهش محور و علمی و تامین منایع ذی النفعان را در دستور کار قرار داده ایم.

بالا