دفتر تهران

ساختمان پیش ساخته کلار

ساختمان پیش ساخته کلار

ساختمان پیش ساخته کلار

سازه‌های گنبدی قدیمی‌ترین و پایدارترین ساختمان‌هایی هستند  که انسان‌ها با الهام از طبیعت برای خودساخته

است.در اواخر قرن بیستم کشورهای ازجمله آلمان و ژاپن تغییراتی در ساختار این سازه داده‌اند و مجدداً آن را

طراحی نمودند.

 

ساختمان پیش ساخته کلار
ساختمان پیش ساخته کلار

شرکت مدرن تجارت با استفاده دانش طراحی‌های پیشرفته امروزی و به‌کارگیری معماران و استادکاران باتجربه

گنبد ساز و بازدیدها و بررسی‌های میدانی از آب‌انبارها و کپرهای قدیمی و خانه‌های ترکمنی سراسر ایران و

همچنین تحقیق و بازدید و بررسی خانه‌های اسکیمویی در بسیاری از مناطق کانادا، برای اولین بار در ایران با

استفاده از عایق پلی یورتان باکلاس پایداری در برابر آتش b2  بر اساس استاندارد DIN4102 آلمان اقدام به

تولید این نوع ساختمان‌ها نموده است.