• نوع ورق :  ورق گالوانیزه پیش رنگ شده 
  • ضخامت ورق :  0.5 میلیمتر
  • نوع خمکاری : نورد سرد
  • همچنین علاوه بر فرمهای روتین و پر کاربرد، سایر فرم های مورد نیاز پروژه ها طراحی و تولید می گردد.

 

 

TOP