ساندویچ پانل سردخانه ای

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل اندازه ها ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150 عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³ ضریب انتقال حرارت                  0/0159 نوع فوم                  PUR […]

ساندویچ پانل کلین روم

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 945 عرض غیر مفید (mm)960 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³ ضریب انتقال حرارت     […]

پانل طرح آرداواز مدل آیریس دو رو ورق

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1611771462670{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”] ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس) اندازه ها ضخامت (mm)   30 عرض مفید (mm) 1055 عرض غیر مفید (mm)1190 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل   لایه عایق   فشردگی( دانسیته )  40 کیلو گرم بر متر مکعب ضریب انتقال حرارت       […]

پانل طرح آرداواز مدل آیریس یک رو ورق

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1611771424552{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”] ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس) اندازه ها ضخامت (mm)   30 عرض مفید (mm) 1055 عرض غیر مفید (mm)1170 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی( دانسیته )  40 کیلو گرم بر متر مکعب ضریب انتقال حرارت           […]

شادولاین طرح ایتالیا – یک رو ورق

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1120 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³ ضریب […]

عایق پلی استایرن و بدون تزریق فوم(طرح ایتالیا)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1115 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³ ضریب […]

عایق پلی استایرن و با تزریق فوم(طرح ایتالیا)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1115 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³ ضریب […]

عایق پشم سنگ و بدون تزریق فوم (طرح ایتالیا)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1115 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³ […]

با عایق پشم سنگ و تزریق فوم در دو لبه

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1115 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³ […]

با عایق پلی یورتان یا PIR(طرح ایتالیا)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا اندازه ها ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 عرض مفید (mm) 1115 عرض غیر مفید (mm)1180 حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل لایه عایق فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³ ضریب […]