پارکت مهندسی شده

پارکت مهندسی شده

بعد از پارکت های سالید، پارکت مهندسی شده روی کار آمد. هدف از این کار بر طرف کردن عیوب پارکت سالید بود. نام دیگر پارکت مهندسی  Engineered Board  می باشد. در پارکت های مهندسی شده لایه های داخلی پرس می شوند. بین لایه های داخلی انها پیوند وجود دارد. این کار سبب افزایش مقاومت می […]