کاغذ دیواری مدرن چیست

کاغذ دیواری مدرن

تاریخچه حضور کاغذ دیواری مدرن به قرن بیستم بر می گردد.  در این زمان کاغذ دیواری مدرن میان طراحان صنعت جای خود را باز کرد. بعدها کم کم شاهد پیشرفت و تکامل آن ها شدیم. ایده کاغذ دیواری مدرن در واقع همان تغییر تصاویر سنتی اش بود. با این کار طرح هایی ایجاد شد که […]

کاغذدیواری فانتزی

کاغذ دیواری فانتزی

کاغذ دیواری ها انواع مختلفی دارند. یکی از دسته های کاغذ دیواری های جذاب مربوط به کاغذ دیواری های فانتزی است.معنای واژه فانتزی در فرهنگ لغت، تصور و خیال است. این دسته از کاغذ دیواری ها رویایی هستند. رنگ کاغذ دیواری فانتزی ملایم است. از این رو کاغذ دیواری فانتزی حس آرامش را منتقل می […]