سقف آسمان مجازی و مزایای آن

سقف آسمان مجازی و مزایای آن

در این قسمت درباره سقف آسمان مجازی و مزایای آن صحبت کرده ایم. سقف آسمان مجازی چیست؟ آسمان مصنوعی در حقیقت نسل جدید سقف های کاذب هستند که با ترکیب انواع دیگر سقف های کاذب و در کنار آن ها کاربرد دارد. همچنین این سقف شیوه جدیدی در نورپردازی محیطی محسوب می شود. این سقف دارای […]