اطلاعات واحد فروش | مدرن دیزاین

اطلاعات واحد فروش,تماس با مدرن دیزاین

اطلاعات تماس واحد فروش | مدرن دیزاین

آقای توکلی مدیر فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۹
خانم حسینی کارشناس فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۶
آقای رازقی کارشناس فروش ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۷
آقای ابدوست کارشناس فروش ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۹
خانم بابایی کارشناس فروش ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۵
آقای افشار انبارداری ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۴

خط ویژه : ۰۲۱۴۴۰۰۴۹۰۰