اطلاعات واحد فروش | مدرن دیزاین

اطلاعات واحد فروش,تماس با مدرن دیزاین

اطلاعات تماس واحد فروش | مدرن دیزاین

ENGLISH
آقای توکلی مدیر فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۹
خانم حسینی کارشناس فروش ۰۹۱۰۸۷۷۰۴۵۶
اقای شیرمحمدی مدیر فروش شهرستان ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۷
آقای ابدوست کارشناس فروش ۰۹۱۰۹۱۰۱۰۴۹
خانم بابایی کارشناس فروش ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۵
آقای افشار انبارداری ۰۹۱۰۷۶۷۶۶۸۴

خط ویژه : ۰۲۱۴۴۰۰۴۹۰۰