ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پنل آماده
ساندویچ پانل دیواری   ساختار ساندویچ پانل دیواری ساندویچ پانل آماده ، ساندویچ پانل دیواری نسل جدیدی از متریال های ساختمانی بشمار می روند که در آینده ای نه چندان دور ساندویچ پانل جای مصالح سنتی ساختمان ها را خواهد گرفت. ساندویچ پانل از لحاظ استقامت با مصالح سنتی برابری می کند و هیچ گونه