قرنیز چیست و انواع آن؟

قرنیز سیمانی
قرنیز یا Cornice چیست؟ قرنیزها و انواع آن به چه صورت می باشند؟ آیا می دانید cornice چیست و برای چه اهدافی تولید شده است؟ تاکنون به کنج های خانه ی خود نگاه کرده اید؟ آیا زیبا به نظر نمی رسند؟ یا آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چگونه برخی از تجهیزات ساختمانی